?>

Ons netwerk

De Kring OuderenZorg (KOZ) AMC en partners is één van de acht nationale geriatrienetwerken voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Ruim 50 ouderenbonden, patiënt- en mantelzorgorganisaties, ziekenhuizen (koepels van) verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, apothekers, GGZ-instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, welzijnsinstellingen, kennisinstellingen en GGD’s werken in dit netwerk samen om de zorg voor ouderen met een complexe problematiek te verbeteren.

In het netwerk is een centrale rol weggelegd voor ouderen. De ouderen zelf geven urgente knelpunten in zorg, wonen en welzijn aan. Vervolgens formuleren de aangesloten partners gezamenlijk projecten om deze knelpunten aan te pakken.

 

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...