?>

Projecten

Binnen de Kring Ouderenzorg AMC lopen verschillende projecten. Een groot deel van deze projecten wordt mede gefinancierd door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw.

In samenwerking met de partners, zoals opleidingsinstituten, koepels, cliëntenorganisaties en gemeenten worden projecten en in de praktijk gebracht en wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit. Onze projecten zijn zoveel mogelijk praktijkgericht.

KOZ AMC heeft projecten lopen in de 1e lijn, waarbij onder andere de huisarts, praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige bij betrokken zijn. In de 2e lijn,  het ziekenhuis,  lopen verschillende projecten waar de afdeling geriatrie-ouderengeneeskunde bij betrokken is met geriaters, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.