?>

Ouderenparticipatie

In ons netwerk is een centrale rol weggelegd voor ouderen. De ouderenparticipatie is formeel ingebed in het netwerk en is verwoord in het netwerkplan. De participatie van ouderen is op de volgende wijzen vormgegeven:

Ouderenmonitorgroep
Sinds 2010 bestaat er een ouderenmonitorgroep: hierin nemen 6 betrokken ouderen plaats die hun achterban vertegenwoordigen. Deze ouderen komen maandelijks bijeen onder begeleiding van een projectleider. Deze ouderen volgen de voortgang van onze projecten op de voet, en helpen ons door:
–  Knelpunten in zorg, wonen en welzijn te signaleren
–  Ideeën in te brengen om ouderenzorg te verbeteren
–  Onderzoeks- en projectvoorstellen te beoordelen op relevantie
–  Voorlichtingsteksten en vragenlijsten te controleren op begrijpelijk- en
leesbaarheid voor ouderen

De adviezen die de ouderen aandragen zijn niet vrijblijvend en worden meegenomen in het onderzoeksproces.

De volgende ouderen nemen zitting in de ouderenmonitorgroep:

Foto van dhr. en mw. van Lint Foto van mw. van Delden
Dhr. en Mw. Van Lint Mw. Van Delden
Foto van mw. Cornelis Foto van mw. Keman
Mw. Cornelis Mw. Keman

(Nog) niet op de foto:
Mw. van Diepen

Digitaal ouderenpanel
Sinds 2010 is er een digitaal ouderenpanel (ruim 400 personen) actief dat via digitale enquêtes zich uitspreekt over onderwerpen die te maken hebben met gezondheid, informatie over gezondheid en (mogelijke) ICT-oplossingen.

 

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...