?>

Visie en missie

Gezond ouder worden anno nu vraagt om een compleet nieuwe aanpak. Ouderen hebben vaak meerdere ziekten en ervaren meerdere problemen. Doordat verschillende hulpverleners betrokken zijn en er vaak meerdere behandelingen tegelijk plaatsvinden is de zorg voor hun welzijn en gezondheid complexer.

Onze visie en missie
Onze visie is dat alle ouderen optimale gezondheidszorg moet worden geboden.
Onze missie is om toegankelijke en breed toepasbare strategieën te ontwikkelen ter bevordering van dit gezond ouder worden. Centraal hierin staat een efficiënte herkenning van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies.

Hoe pakken we dit aan?
–  Nastreven van een systematische aanpak
–  Samenwerking met ouderen en mantelzorgers; hun wensen en behoeften zijn
het uitgangspunt.
–  Samenwerking met onze grote kring van instellingen op het gebied van zorg,
welzijn en kennis.

 

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...