?>

Comprehensive Geriatric Assessment

De tweede stap in ons zorgmodel, wanneer een verhoogd risico op functieverlies is vastgesteld, is de afname van een ‘comprehensive geriatric assessment’, afgekort CGA. Met het CGA wordt met een minimaal aantal vragen bepaald of een specifiek mogelijk probleem aanwezig is. Hierbij wordt gekeken naar problemen die vaak voorkomen bij thuiswonende ouderen (CGA voor de 1e lijn) en naar problemen die vaak voorkomen bij ouderen opgenomen in het ziekenhuis (CGA voor de 2e lijn). Deze problemen zijn gebaseerd op vier domeinen, lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en dagelijks functioneren.

CGA FIT (1e lijn)

CGA Transmurale Zorgbrug (2e lijn)

 

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...