?>

Definitie

Mobiliteit wordt gedefinieerd als het vermogen om je fysiek voort te bewegen. Dit betekent dat mobiliteit alle vormen van voortbeweging omvat met (bijvoorbeeld rolstoel, of gemotoriseerd voertuig) of zonder hulpmiddel (bijvoorbeeld lopen).
In deze toolkit refereert de term mobiliteit vooral naar het zelfstandig voortbewegen waarbij de persoon zijn eigen lichaamsgewicht draagt. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator.

In de literatuur is weinig eenduidigheid over het bepalen van mobiliteit. Grofweg worden beperkingen in mobiliteit op twee manieren bepaald:

  1. door middel van zelfrapportage;
  2. door middel van het observeren of meten van de prestatie.

De verschillende gehanteerde methoden leiden vanzelfsprekend ook tot andere prevalentie en incidentie cijfers.

Echter onafhankelijk van de manier van vaststellen van mobiliteitsbeperkingen, worden beperkingen in mobiliteit altijd in verband gebracht met negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals ADL beperkingen en vallen, opname in verpleeg of verzorgingshuis, verhoogd zorggebruik, mortaliteit en een lagere ervaren kwaliteit van leven (Guralnik 2000, Fried 2001, Penninx 2001, Jylhä 2001).

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...