?>

Risicofactoren

Immobiliteit en verminderde activiteit zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van decubitus.

Ondervoeding als risicofactor voor het ontwikkelen van decubitus

Ondervoeding kan aanleiding geven tot het ontstaan van ziekten en afwijkingen, waaronder het ontstaan van decubitus en een vertraagde wondgenezing. Onvoldoende of niet goed samengestelde voeding leidt tot ondervoeding.

Dit is het gevolg van onvoldoende opname van energie, eiwitten en andere voedingsstoffen. Soms wordt een effect van voeding pas na langere tijd duidelijk.

Op korte termijn heeft extra voeding geen effect op het ontstaan van decubitus. Verder heeft extra voeding geen gunstig effect op een slechte voedingstoestand als deze het gevolg is van ziekte of katabole situaties.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...