?>

Referenties

Handige links

www.hoorwijzer.nl
www.nvvs.nl/
www.fenac.nl
www.beterhoren.nl
www.stichtingplotsdoven.nl
www.hoorstichting.nl
www.telefoonsvoorslechthorenden.nl
www.vilans.nl
www.kenniscentrum-ouderen.nl
http://www.hoortest.nl/welkom.html

Referenties

 1. Kramer SE, Kapteyn TS, Kuik DJ, Deeg DJ. The association of hearing impairment and chronic diseases with psychosocial health status in older age. J Aging Health 2002; 14(1):122-37.
 2. Duijvestijn JA, Anteunis LJ, Hendriks JJ, Manni JJ. Definition of hearing impairment and its effect on prevalence figures. A survey among senior citizens. Acta Otolaryngol 1999; 119(4):420-3.
 3. Gunst SGv, Pigmans VG, Veld CJi’. NHG-Standaarden voor praktijkassistenten en -ondersteuner 2009. 1 ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.
 4. Eekhof JAH, Balen FAMv, Fokke HE, Mul M, Ek JW, Boomsma L. M61 NHG-Standaard Slechthorendheid. NHG-Standaarden voor de huisarts 2009.
 5. Smits C, Kramer SE, Houtgast T. Speech reception thresholds in noise and self-reported hearing disability in a general adult population. Ear Hear 2006; 27(5):538-49.
 6. Leeuwen YDv, Anteunis L. Presbyacusis. Bijblijven 2004; 20:276-9.
 7. Gates GA, Murphy M, Rees TS, Fraher A. Screening for handicapping hearing loss in the elderly. J Fam Pract 2003; 52(1):56-62.
 8. Kruk Tvd, Salentijn C, Schuurmans M. Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen. Utrecht: Lemma B.V.; 2003.
 9. Jochems AAF, Joosten FWMG. Zakwoordenboek der Geneeskunde. 24 ed. Arnhem: Elsevier/Koninklijke PBNA; 1993.
 10. Verschuure J. Hoortoestellen. Bijblijven 2004; 20(7):63-74.
 11. Gates GA, Mills JH. Presbycusis. Lancet 2005; 366(9491):1111-20.
 12. Huizing EH, Snow GB, Vries de N, Graamans K, Heyning van de P. Keel-Neus-Oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007.
 13. Gates GA, Cobb JL, D’Agostino RB, Wolf PA. The relation of hearing in the elderly to the presence of cardiovascular disease and cardiovascular risk factors. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 119(2):156-61.
 14. Steel KP. Science, medicine, and the future: New interventions in hearing impairment. BMJ 2000; 320(7235):622-5.
 15. Kortschot W. De ziekte van Meniere. Neuropraxis 1999; 3:95-100.
 16. Swart Sd, Lagro-Janssen T. Visus- en gehoorstoornissen bij ouderen. 38[9], 391-7. 1995. Huisarts & Wetenschap.
 17. Eekhof JAH. Is systematische screening van ouderen door de huisarts zinvol? 44[9], 390-3. 2001.  Huisarts & Wetenschap.
 18. Ventry IM, Weinstein BE. The hearing handicap inventory for the elderly: a new tool. Ear Hear 1982; 3(3):128-34.
 19. Smits C. Hearing screening by telephone [Amsterdam: VU University Medical Centre; 2005.
 20. Hulst RJAMvd. De standaard ‘Selchthorendheid’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit KNO-heelkunde. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142(32):1806-7.
 21. Eekhof JAH, Bock GHd, Laat JAPMd, Dap R, Schaapveld K, Springer MP. The whispered voice: the best test for screening for hearing impairment in general practice? Br J Gen Practice 1996; 46:473-4.
 22. Eekhof JAH, Laat JAPMd. Slechter horen. Huisarts & Wetenschap 2002; 45[12], 689-93.
 23. www.hoorwijzer.nl.
 24. www.kenniscentrum-ouderen.nl.
  http://www.kenniscentrum-ouderen.nl/smartsite.dws?id=66502
 25. Kramer SE, Allessie GH, Dondorp AW, Zekveld AA, Kapteyn TS. A home education program for older adults with hearing impairment and their significant others: a randomized trial evaluating short- and long-term effects. Int J Audiol 2005; 44(5):255-64.
 26. www.beterhoren.nl.
 27. www.oorzaken.nl.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...