?>

Diagnostiek

De verantwoordelijk verpleegkundige of verzorgende stelt vast of het gebit 2 maal per dag adequaat gereinigd wordt. Is dit het geval, dan stelt zij vast of de mondgezondheid in orde is. Hierbij kunnen de volgende 2 observatie formulieren worden gebruikt:

1. Observatieformulier verpleegkundige en verzorgende: inventarisatie zelfzorg

Ja Nee
1 Neemt de patiënt initiatief tot mondverzorging?
2 Indien nee: vraag de patiënt zijn tanden of prothese te poetsen. Lukt dat?
3 Kan de patiënt de tandenborstel goed hanteren?
4 Maakt de patiënt effectieve poetsbewegingen?
5 Bereikt de patiënt alle elementen/ delen in de mond?
6 Houdt de patiënt het poetsen een minuut vol?
7 Kan de patiënt mondspoelen?

2. Inventarisatie formulier mondgezondheid voor verpleegkundige en verzorgend

Ja Nee
1 Heeft de patiënt eigen tanden en kiezen?
2 Heeft de patiënt een kunstgebit?
3 Heeft de patiënt een volledige bovenprothese?
4 Heeft de patiënt een gedeeltelijke bovenprothese?
5 Heeft de patiënt een volledige onderprothese?
6 Heeft de patiënt een gedeeltelijke onderprothese?
7 Heeft de patiënt nog eigen tanden onder de prothese?
8 Heeft de patiënt implantaten?
9 Heeft de patiënt klachten?
10 Kan de patiënt goed kauwen?
11 Kan de patiënt goed slikken?
12 Kan de patiënt goed spreken?
13 Draagt de patiënt de prothese?
14 Heeft de patiënt een vieze mondgeur?
15 Heeft de patiënt behoeften vragen of wensen?

Als alle vragen met ja beantwoord worden, is de patiënt in staat zijn of haar mond te verzorgen. Als een vraag met nee beantwoord wordt, is ondersteuning van de mondzorg nodig, of dient de tandenborstel te worden aangepast.

Als de mondgezondheid niet in orde is, verwijst de verpleegkundige of verzorgende naar de behandelend arts. Mocht de behandelend arts vaststellen dat de mondgezondheid niet in orde is en kan zij dit niet zelf behandelen, dan verwijst zij door naar de tandarts of mondhygieniste.

 

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...