?>

Financiering

Wmo-loket:

Het Wmo-loket kan bezocht worden zonder vergoeding. Het is als het ware ‘gratis’ advies.

Instanties

  1. Wijkpost ouderen: geen kosten.
  2. Ouderenadviesbureaus: geen kosten.
  3. Stichting ouderenwerk: geen kosten.
  4. Maatschappelijk werk: aan algemeen maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.
  5. Er is ook meer mogelijk bij zorgorganisaties.

Huisarts/GGZ/eerstelijns psycholoog

Dekking door de basiszorgverzekering.

Ergotherapeut

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen (maximaal 10 uur). Het verplichte eigen risico is wel van toepassing op ergotherapie.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...