?>

Prevalentie

De CBO richtlijn decubitus beschrijft de volgende prevalentie en incidentiecijfers:

Er bestaan grote verschillen in prevalentiecijfers tussen landen en instellingen*.

Prevalentie
Ziekenhuizen tussen 5,2 en 18,6%
Verpleeghuizen tussen 7,9 en 33,2%
Thuiszorg tussen 4,9 en 29,1%

Ook over incidentie van decubitus is in de literatuur weinig overeenstemming*.

Incidentie
Ziekenhuizen 2,7% tot 29,5%
Chirurgische patiënten 2,7% tot 66%
Intensive care patiënten 5% tot 50%
Verpleeghuizen onbekend
Ouderenzorg 2,4% tot 77,3%

*De cijfers zijn moeilijk vergelijkbaar omdat verschillende patiëntengroepen zijn onderzocht, verschillende classificatiesystemen van decubitus zijn gehanteerd of verschillende onderzoeksmethoden zijn gebruikt.

Gevolgen van decubitus voor de patiënt

 • Beïnvloedt de kwaliteit van leven ongunstig;
 • Kan leiden tot de volgende complicaties:
  • een abces, onder of aansluitend aan de wond
  • artritis, een diepe decubituswond kan een gewricht aantasten door infectie
  • cellulitis
  • erysipelas
  • osteomyelitis
  • sepsis
 • Kan leiden tot overlijden van de patië – veroorzaakt pijnlijke wonden – verminderde bewegingsvrijheid;
 • Sociaal isolement, onder andere veroorzaakt door de sterke wondgeur (chronische wond).

Oorzaken

Door druk-, schuif- of wrijfkrachten worden de kleine bloedvaten van de huid en de daaronder gelegen weefsels samengedrukt. Als de druk te lang duurt of als de conditie van de huid slecht is, ontstaat decubitus.

Hoewel de huid relatief bestand is tegen druk, is het spierweefsel dat niet. Druk op de spieren leidt sneller tot weefselschade dan druk op de huid. Verstoring van bloedtoevoer naar de spieren leidt uiteindelijk tot weefselversterf van eerst de spier, maar vervolgens ook van de huid. Het is aannemelijk dat dit proces bij bedlegerige patiënten de oorzaak van decubitus is. 

Ouderen en de werking van de huid

De huid verandert met de leeftijd. Onder normale omstandigheden heeft de huid een grotere bloedvoorziening dan alleen voor de huid nodig is. Deze grote bloedstroom wordt onder normale omstandigheden vooral gebruikt voor de regulatie van de lichaamstemperatuur.

Op oudere leeftijd neemt het aantal bloedvaatjes per oppervlakte huid af. Het aantal kleine bloedvaten kan zelfs zoveel verminderen, dat de energievoorziening van de huid zelf in gevaar komt. Door de verminderde bloedtoevoer is ook het herstellingsvermogen van de oudere huid afgenomen waardoor een grotere kwetsbaarheid ontstaat.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...