?>

Screenen

Risicofactor Risicoscore
Gewicht < 60 kg en/of BMI 20 kg/m2 1 1
Leeftijd > 60 jaar 1
Leeftijd > 70 jaar 2
Eerdere fractuur na het 50e levensjaar 2 1
Heupfractuur bij een ouder 1
Verminderde mobiliteit 3 1
Reumatoïde artritis 1
Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose 4 1
Gebruik van corticosteroïden (> 3 maanden; > 7,5 mg/ dag) 4

1 Bij een lengte < 1.73 meter is de BMI te prefereren boven het absolute gewicht van 60 kg

2 Bij een recente fractuur ( < 3 maanden geleden) is een DEXA altijd geïndiceerd

3 Gedefinieerd als hulpmiddel bij lopen of > 4 weken niet lopen in het laatste jaar

4 Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose:

 • Diabetes mellitus type 2
 • Onbehandeld hypogonadisme bij mannen en vrouwen
  • (bilaterale orchidectomie en overiëctomie)
  • Anorexia nervosa
  • Chemotherapie voor borstkanker
  • Hypopituitarisme
 • Inflammatoire darmziekten: Ziekte van Crohn en collitis ulcerosa
 • Malabsorptie
 • Andere chronische inflammatoire aandoeningen zoals spondylartropahtie (Ziekte van Bechterew), SLE, sarcoïdose
 • Orgaantransplantatie
 • Type I Diabetes Mellitus
 • Schildklieraandoeningen: onbehandelde hyperthyroïdie of overgesubstitueerde hypotyreoïdie
 • Gebruik van anti-epileptica
 • Onbehandelde hyperparathyreoïdie
 • COPD
 • Perniceuze anemie
 • Lage zonlichtexpositie (bijvoorbeeld ten gevolge van lichaamssluiering)

Bij een risicoscore van 4 of meer dient er een botdichtheidsmeting (DEXA-meting) te worden aangevraagd.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...