?>

Interventie

Afhankelijk van de uitslag van bovenstaande onderzoeken zal een behandeling worden gestart. Wanneer er een gemiddeld gehoorverlies van 30 dB wordt vastgesteld zal er drie maanden worden afgewacht.
Ouderen bij wie de klachten na drie maanden aanhouden wordt er opnieuw een audiometrie en fluisterspraaktest aangeboden en/of worden doorverwezen naar een KNO-arts (3;4;22).

Overproductie cerumen en/of cerumenproppen

Wanneer na inspectie van het trommelvlies blijkt dat sprake is van een cerumenprop zal getracht worden deze te verwijderen met een cerumenhaakje of door middel van uitspuiten van het oor (3;8).

Infectie

Bij verdenking op otitis externa of otitis media behandelt de huisarts overeenkomstig de richtlijnen in de NHG-Standaarden Otitis externa en Otitis media acuta.

Hoorrevalidatie

Bij ouderen met presbyacusis is hoorrevalidatie met behulp van een hoortoestel een van de meest effectieve interventies. Een hoortoestel is geïndiceerd bij een gehoorverlies aan beide oren van 35 dB bij 1000, 2000 en 4000 Hz vastgesteld met een klinische audiometrie. Een hoortoestel kan worden aangemeten door een audicien.

Veel audiciens bieden klanten de mogelijkheid om hoortoestellen de eerste twee maanden gratis uit te proberen.

Ouderen dienen te worden doorverwezen naar een audiologisch centrum wanneer er sprake is van een complexe gehoorproblematiek en/of psychosociale factoren (zoals verlies van zelfvertrouwen, eenzaamheidsgevoelens, of stemmingsverandering) een rol spelen. Hier kan er een betere afstemming van het hoortoestel op de verminderde werking van het auditieve systeem en verdere begeleiding worden gerealiseerd (10).

Voordat een hoortoestel wordt aangemeten is het van groot belang om na te gaan in hoeverre mensen bereid zijn om een gehoortoestel te gebruiken.

Andere hulpmiddelen

Naast hoorrevalidatie met behulp van een hoortoestel zijn er nog andere hulpmiddelen die ouderen kunnen helpen in hun dagelijkse leven, namelijk (23):

  • telefoons voor slechthorenden;
  • versterkte deurbel;
  • visuele signalen (flitslicht) of trillingen;
  • akoestiek kamer verbeteren door het aanbrengen van absorberend materiaal;
  • hulphond;
  • fietsplaatje en andere symbolen om slechthorendheid aan te geven (te bestellen bij de webwinkel van NVVS)
  • cursus assertiviteit (GGMD voor Doven en Slechthorenden);
  • cursus zelfverdediging (Trainingsbureau VeerKracht).

Leefstijl adviezen

Ouderen kunnen zelf nog een aantal aanpassingen verrichten met betrekking tot hun leefstijl, namelijk:

  • naasten adviseren goed te articuleren, in een rustig tempo te spreken en oogcontact te houden;
  • vermijden van een lawaaierige omgeving;

Innovatieprogramma welzijn ouderen

In meerdere audiologische centra in Nederland is een thuiscursus als revalidatieonderdeel opgenomen in het zorgaanbod.

Met behulp van een individueel lespakket krijgen 55-plussers, die een hoortoestel aangepast hebben gekregen, de mogelijkheid om hun dagelijkse communicatie met een goedhorende naaste te verbeteren. Het doel van de thuiscursus is vereenzaming bij slechthorende ouderen te voorkomen (24;25).
Verwijzing naar gespecialiseerde/HBO vpk naar oorzaak gehoorproblemen en verdere diagnostiek

 

Boonstra (klinisch redeneren bij ouderen, 2015)

Bij slechtdorend/ doof:

Vewijs naar audicien voor gehoorapparaat

Regelmatig gehoorapparaat schoonmaken

Bij evenwichtsstoornissen:

Medicamenteus (cinnerazine)

Hulpmiddel, stok/rollator

 

Bleijenberg  (Toolkit, 2012)

Meer tijd nemen voor een gesprek

Oogcontact houden

Achtergrondgeluid minderen

Normaal volume praten

Korte zinnen spreken

Werken met gebaren

Vraag of cliënt belangrijke informatie kan herhalen

Communicatie schrift

Verwijs naar gehoorwinkel voor hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, aangepaste deurbel, wekker, TV met ondertiteling/radio

 

Schim van der Loeff  (Geriatrie, 2012)

Zet stoelen dicht bij elkaar

Vaste zitplaats dicht tegen muur/raam (zodat geluidsgolven  beter opgevangen wordt)

Stoffering gebruiken zodat geluiden niet vervormd worden .Dus kleed op tafel, kussens in bank, stoffen gordijnen

Postoel ’s nachts bij bed zetten

Steunpunten bij douche,  trap, toilet

———

Evaluatie met gespecialiseerde/HBO vpk.  om op basis van verdere diagnostiek zorgplan verder aan te passen

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...