?>

Definitie

In de 19e eeuw werd de ballonkatheter uitgevonden door de Amerikaanse chirurg Foley, de Franse instrumentenmaker Charrière was de uitvinder van de maatvoering . Het Charrière getal gedeeld door 3 geeft de diameter van de katheter in millimeters .

Er bestaan verschillende soorten katheters:

  • Pvc of plastic katheter: voor eenmalige katheterisatie of intermitterend katheteriseren
  • Latexkatheters: kortdurend en middellang gebruik van een katheter
  • Gesiliconiseerde latexkatheters: kortdurende verblijfsduur (<7 dagen)
  • Volledige siliconenkatheters: lange verblijfsduur en bij latexallergie
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...