?>

Diagnostiek

Medicatie-beoordeling

Wanneer één van de screenende vragen met ja beantwoord wordt, wordt een medicatie-beoordeling uitgevoerd, met behulp van de medicatie-anamnese. Deze is te vinden onder Toolkit Medicatie-anamnese.

De medicatie-beoordeling omvat alle relevantie informatie die nodig is om de medicamenteuze behandeling van de oudere te optimaliseren in de inteventie-fase.

Kenmerken van de oudere

Daarnaast is het van belang te registreren in hoeverre sprake is van de volgende factoren:

 – Cognitieve stoornissen
 – Fysieke beperkingen, die het gebruik van medicatie bemoeilijken; denk daarbij aan tastzin, gewrichtsaandoeningen
 – Bestaande hulp bij de medicatie-inname: zet de oudere zelf zijn medicatie uit of krijgt hij daarbij hulp van een wijkverpleegkundige?

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...