?>

DIAGNOSTIEK

De diagnostiek start met het afnemen van de medicatie-anamnese. Daarin wordt met de patiënt de voorgeschreven medicatie doorlopen. Specifiek wordt stilgestaan bij de problemen die ouderen ervaren bij het innemen van de medicatie.

Om objectief vast te stellen of de oudere patiënt zijn medicatie volgens voorschrift gebruikt, kan gekeken worden naar de frequentie van herhalingsrecepten en het daadwerkelijk afhalen van deze medicatie bij de apotheek.

Door middel van bloedonderzoek kunnen medicatiespiegels van sommige medicijnen worden geprikt (bijvoorbeeld digoxine).

Belangrijk is om bij de verdere diagnostiek stil te staan bij de factoren die leiden tot therapietrouw:

 – Is het medicatieschema begrijpelijk voor de patiënt?
 – Sluit het medicatieschema aan bij zijn dagelijks functioneren?
 – Ervaart de patient bijwerkingen van de medicatie?
 – Is de patient gemotiveerd om medicamenteuze therapie te gebruiken voor een bepaalde aandoening?
 – Weet de patiënt waarvoor de medicijnen dienen?
 – Weet de patient wat het effect is als hij de medicatie niet gebruikt?
 – Weet de patient voldoende over zijn ziekte(n)?
 – Is er sprake van geheugenproblemen?
 – Ervaart de oudere fysieke beperkingen die het innemen van de medicatie bemoeilijkt?
 – Zijn er financiele barrières mbt medicatiegebruik?

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...