?>

Richtlijnen en referenties

Richtlijnen
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. CBO richtlijn Decubitus. 2002. Zie decubitus2002.pdf
Landelijke vereniging wijkverpleegkundigen (lvw). Wijkverpleegkundige standaard Decubitus. 2004. (pdf)

Referenties
Chel, V.G.M., Germs, P.H., Van der Wal, J., Romeijnders, A.C.M. & Kolnaar, B.G.M. (1999). ‘NHG-Standaard Decubitus’. Huisarts en Wetenschap, 42:165-72.

Halfens, R.J.G., Bours, G.J.J.W., Bosker, L., Groen, H., Lubbers, M., Piersma, J., et al. (2002). Wat is het beloop van decubitus? Bilthoven: RIVM.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...