?>

Screenen

Het herkennen van ouderenmishandeling begint met de observatie van gedragssignalen.
Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling, maar een of enkele van die signalen hoeft zeker niet altijd mishandeling in te houden. Deze gedragssignalen zijn:

 • De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen.
 • De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere.
 • De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting.
 • Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener
 • De oudere maakt een depressieve, angstige indruk.
 • De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd.
 • Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.
 • De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten.
 • De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden.
 • Toenemend aantal schuldeisers
 • Lege koelkast.

Indien er een vermoeden is op ouderenmishandeling, dan kan contact gezocht worden met het
Advies en Steunpunt en Huiselijk geweld.

Het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling omvat een stappenplan van de observatie van gedragssignalen tot actie ondernemen, dit protocol is een nadere invulling van de Meldcode die iedere gemeente moet hebben. De stappen die omschreven staan bij diagnostiek zijn afkomstig uit het Noord-Hollands protocol Ouderenmishandeling (Primo-NH, 2009).

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...