?>

Definitie

Als u last heeft van obstipatie (verstopping) dan komt de ontlasting minder dan 3 keer per week. Verstopping ontstaat doordat ontlasting te lang in de dikke darm blijft zitten. In de dikke darm wordt vocht onttrokken aan de ontlasting. Hoe langer de ontlasting in de dikke darm zit, hoe harder en droger de ontlasting wordt. Mogelijke klachten die u kunt hebben bij obstipatie zijn buikpijn, buikkrampen en pijn bij het poepen. De oorzaak van obstipatie is vaak een tekort aan drinken, een tekort aan vezels en een tekort aan beweging.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...