?>

Risicofactoren

Medicatiegebruik: verschillende medicijnen spelen een grote rol bij slikstoornissen. (Richtlijn Slikproblemen NVVA 2001)

– medicijnen die de spierkracht beïnvloeden: neuroleptica, calciumantagonisten, nitraten, dopamine-agonisten
– medicijnen met invloed op de speekselproductie: anticholinerge middelen, ACE-remmers, diuretica, opiaten, tricyclische antidepressiva
– medicijnen die het slijmvlies van de orofarynx of oesofagus kunnen beschadigen (doxycicline, aspirine, ferrosulfaat, kaliumchloride, NSAID’s, prednison) – medicijnen die aandacht en concentratie beïnvloeden.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...