?>

Financiering

WMO

Het informeren, adviseren en begeleiden van mantelzorgers vanuit het WMO-loket gebeurt vanuit de WMO en is daarom voor de persoon in kwestie kosteloos. Aan activiteiten of cursussen waarna verwezen wordt kunnen wel kosten verbonden zijn.
Huishoudelijk hulp en permanente aanpassingen in het huis worden ook via het WMO-loket aangevraagd.
Iemand met een AWBZ-indicatie voor zorg aan huis kan eenmaal per jaar een mantelzorgcompliment uitdelen (€250).

Thuiszorg

Het CIZ regelt de indicatie voor vergoeding van professionele thuiszorg vanuit de AWBZ. Tijdelijke opvang bij wegvallen mantelzorg via AWBZ of aan te vragen als onderdeel PersoonsGebonden Budget (indien al geïndiceerd door gemeente).

Respijtzorg

Tijdelijke opvang bij het wegvallen de mantelzorg kan worden vergoed via de AWBZ of is aan te vragen als onderdeel van het Persoons Gebonden Budget (indien al geïndiceerd door gemeente of CIZ).. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de AWBZ, na een indicatiestelling door het CIZ.

Financiën en belastingaftrek

Zorgt u voor iemand die tot hetzelfde huishouden hoort? Maak dan goed gebruik van de aftrek van uw kosten via de Belastingen, waaronder uitgaven specifieke zorgkosten (Bron: www.mezzo.nl).

Ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket zorgverzekeringen.

Eerstelijns psycholoog

Wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering (het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van de zorgverzekering). Er is een eigen risico op van toepassing (hoogte 2012: 220 euro)

Meer informatie over financiën kan ook gevonden worden op de volgende websites: www.mezzo.nl/mantelzorg, bij financiën en www.regelhulp.nl (vanuit gemeenteperspectief).

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...