?>

Richtlijnen en referenties

Richtlijnen:

Zie voor richtlijnen: www.nhg.artsennet.nl

Referenties:

  1. NHG-standaard Duizeligheid. Bereikbaar op: www.nhg.artsennet.nl
    Zie tabel Geneesmiddelen en duizeligheid.
  2. Rikkert, M.G.M., olde, Flaming, J., Petrovic, M., Schols, J.M.G.A. & Hoefnagels, W.H.L. (eds.). Probleemgeoriënteerd denken in de Geriatrie. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom.
  3. Farmacotherapeutisch kompas. Bereikbaar op: www.fk.cvz.nl
  4. Tinetti, M.E., Williams, C.S. & Gill, T.M. (2000). ‘Dizziness among older adults: a possible geriatric syndrome’. Ann Intern Med, 132 (5):337-44.
  5. Moya, A., Suttan, R. et al. (2009). ‘Guidelines for the diagnosis and management of  syncope (version 2009): the Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC)’. European Heart Journal 30(21):2631-2671.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...