?>

Referenties

Beekman, A.T.F. (1996). Depressions in later life: studies in the community. Academisch Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Cole, M.G. & Dendukuri, N. (2003). ‘The risk factors for depression among elderly community subjects: a systematic review and meta-analysis’. American Journal of Psychiatry, 160 (6):1147-1156.

Dhondt, A.D.F. (2003). Latrogenic origins of depression in the elderly. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Djernes, J.K. (2006). ‘Prevalence and predictors of depression in populations of elderly: a review’. Acta Psychiatrica Scandinavica, 113 (5):372-387.

Gerber, P.D., Barret, J.E., Barret, J.A., Oxman, T.E., Manheimer, E., Smith, R., et al. (1992). ‘The relationship of presenting physical complaints to depressive symptoms in primary care patients’. Journal of General Internal Medicine, 7 (2):170-173.

GDS2: Whooley, M.A., Avins, A.L., Miranda, J. & Browner, W.S. (1997). ‘Case-finding instruments for depression. Two questions are as good as many’. Journal of General Internal Medicine, 12 (7):439-45.

Gum, A.M., Arean, P.A., Hunkeler, E. e.a. (2006). ‘Depression treatment preferences in older primary care patients’. The Gerontologist, 46 (1):14-22.

Heeren, T.J. (2000). ‘De etiologie van depressie op oudere leeftijd: de vasculaire-depressie hypothese’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 42 (8):605-611.

Kok, R.M., Heeren, T.J., Hooijer, C., e.a. (1995). ‘The prevalence of major depression in elderly medical inpatients’. Journal of Affective Disorders, 33 :77-82.

Magni, G., Caldieron, C., Rigatti-Luchini, S., Merskey, H. (1990). ‘Chronic musculoskeletal pain and depressive symptoms in the general population. An analysis of the 1st National Health and Nutrition Examination Survey data’. Pain, 43 (3):299-307.

Ormel, J., Brink, W., van den, Meer, K., van der, Koeter, M.W.J., Wilmink, F.W., Krol, B. (1991). ‘Herkenning, behandeling en beloop van depressie in de huisartspraktijk’. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 69:31-37.

Schaik, D.J.F., van, Klijn, A.F.J., Hout, H.P.J., van e.a. (2004). ‘Patients’ preferences in the treatment of depressive disorder in primary care’. General Hospital Psychiatry, 26 (3):184-189.

Stek, M.L. (2004). Depression in late life. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Wurff, F.B., van der, Beekman, A.T.F., Dijkshoorn, H., e.a. (2004). ‘Prevalence and risk factors for depression in elderly Turkish and Maroccan immigrants in The Netherlands’. Journal of Affective Disorders, 83 (1):33-41.

Richtlijnen en websites

Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ en Trimbos-Instituut (2008). Addendum Ouderen bij de MDR depressie. Versie 1, 16-9-2008. Bereikbaar op: http://www.ggzrichtlijnen.nl

Diagnosis and management of late-life depression, Espinoza, Unützer, Up to date, December 2009; http://www.uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=depressi/5686&selectedTitle=1%7E150&source=search_result#H22

Multidisciplinaire richtlijn depressie- Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een depressie, 2005, GGZ, Trimbos instituut.

Nederlandse Huisartsen Genootschap (2003). NHG standaard depressieve stoornis: depressieve stoornis M44. Oktober 2003. Bereikbaar op:
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M44_svk.htm#N66007

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie/behandeling

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie/implementatie-preventieproducten

Trimbos Instituut (2011). Factsheet preventie van depressie. Bereikbaar op:
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/psychische-gezondheid/af/~/media/files/gratis%20downloads/af1115%20factsheet%20preventie%20van%20depressie_lr.ashx

 

Voorbeelden van geschikte folders:
1. Achter een lachend gezicht
Pagina’s: 9
Productnummer: AF0251
Jaar van uitgave: 1999
ISBN: 9080209619
Uitgever: Trimbos-instituut

2.Als grijstinten de oude dag gaan overheersen
Auteur en uitgever: Fonds Psychische gezondheid (FPG)
Kosten: 0,45 euroTaal: Nederlands, Turks, Arabisch

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...