?>

Interventie

De gezondheidproblemen van de mond vragen om structurele preventie en behandeling. De meeste aandoeningen worden veroorzaakt door tandplaque, die dagelijks moet worden verwijderd. Direct na de reiniging ontstaat er weer nieuwe plaque.
Preventieve maatregelen: advies over mondzorg en gebruik van reinigingsmiddelen
 • Er zijn aanwijzingen dat een systematisch mondzorgprogramma de mondgezondheid verbeterd.   (bewijsniveau 3)
 • Door de gebitsprothese ’s nachts droog te bewaren neemt de kans op candida kolonisatie af.  (bewijsniveau 3)
 • Een preventief mondzorgprogramma vermindert de kolonisatie van orale mucosa en gebitsprothesen door candida. (bewijsniveau 3)
 • Wanneer het niet meer mogelijk is de mond adequaat te reinigen, kan de (tand)arts het spoelen met chloorhexidine adviseren.
 • Eenmaal daags spoelen is even effectief als tweemaal daags spoelen. (bewijsniveau 3)
 • Als spoelen niet meer mogelijk is, dient chloorhexidine op een andere wijze te worden aangebracht: b.v. gedrenkt in een gaasje.
 • De elektrische tandenborstel is een goed instrument tegen plaquevorming. Het verwijdert meer plaque dan een handtandenborstel. (bewijsniveau 2)
 • Door na iedere maaltijd een glas water te drinken worden de voeldselresten verwijderd, zodat de kans op plaquevorming kleiner is.
 • Het gebit moet ter preventie van cariës minimaal een keer per 24 uur gepoetst worden met een fluoridehoudende tandpasta. De effectiviteit neemt toe wanneer er 2 tot 3 maal per dag gepoetst wordt.
 • Een tandenborstel kan niet adequaat de plaque tussen de gebitselementen verwijderen, daarom moet bij voorkeur dagelijks de tandplaque interdentaal gereinigd worden.
 • Volledige en partiele gebitsprothesen kunnen buiten de mond met een speciale protheseborstel en groene zeep worden gereinigd. Hierbij met niet vergeten worden de slijmvliezen met een zachte tandenborstel te reinigen.In dit schema vindt u een schema voor systematische mondverzorging:

schema mondverzorging

In dit schema vindt u medicatie die mondproblemen kan veroorzaken:

bijwerking mond

Behandeling van specifieke problemen

 • Wekelijks spoelen met een 0,1 % fluorideoplossing of dagelijks met 0,025-0,01 % oplossing werkt preventief op het ontstaan van nieuwe cariës bij volwassenen met ineens veel nieuwe cariës. (bewijsniveau 2)
 • Hyposialie en xerostomie dienen te worden behandeld door een tandarts, eventueel in overleg met de behandelend arts. De oorzaak moet worden achterhaald en indien mogelijk weggenomen. Als dit niet lukt, dient de speekselproductie te worden gestimuleerd. Wanneer dit niet lukt, dient kunstspeeksel te worden toegediend. (bewijsniveau 4)
 • Bij (ernstige) problematiek, zoals paradontitis, in de mond: inschakelen tandarts of mondhygiënist.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...