?>

Definitie

In dit stuk wordt met dentaten bedoeld: ouderen die nog hun eigen tanden hebben. Met endentaten wordt bedoeld: ouderen die niet meer in het bezit zijn van hun eigen tanden.

De kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid van ouderen is soms groot, waardoor de gezondheidstoestand van gebitselementen, parodontium en mondslijmvliezen in het gedrang kan komen. De aandacht voor de mondgezondheid bij ouderen is belangrijk omdat zij niet altijd in staat zijn hun mond zelf te verzorgen.

In de laatste decennia is de mondzorg in Nederland sterk verbeterd, dat betekent, dat het aantal dentate ouderen (ouderen met eigen tanden en kiezen) toeneemt.

Paradoxaal genoeg betekent dit, dat de kans op een slechte mondhygiëne bij ouderen hierdoor juist toeneemt. Het verzorgen van een volledige gebitsprothese vergt immers minder kennis en vaardigheden van (mantel)zorgers dan verzorging van een dentate mond.

Alertheid op problemen van de mondgezondheid is dus geboden, net als de waarborging van continue goede mondzorg.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...