?>

INTERVENTIE

Voor de start van de anamnese kunnen een aantal hulpmiddelen van belang zijn:

  • een uitdraai van de medicatie van de eigen apotheek
  • de doosjes van de medicatie die een patiënt gebruikt
  • een overzicht van in het dossier genoteerde medicatie en de data waarop als laatste een herhaalrecept is aangevraagd (kan aanwijzing geven voor medicatie die te weinig of juist te vaak wordt gebruikt).

Gehanteerde begrippen

  • In de medicatieanamnese worden OTC-middelen genoemd, dit is een afkorting van ‘over the counter’ geneesmiddelen, ook wel aangeduid als zelfzorgmiddelen. Hiermee worden medicijnen bedoeld die de patiënt zelf bij de drogist of apotheek kan kopen zonder recept. Vaak gaat het daarbij om pijnstilling (paracetamol, NSAID’s), vitaminepreparaten en middelen voor bv hooikoorts. Voor het vaststellen van polyfarmacie (gebruik van 5 of meer geneesmiddelen) wordt pijnmedicatie wel meegerekend, maar vitaminepreparaten en homeopathische middelen niet.
  • Onder een allergie wordt verstaan; een reactie die een patiënt gehad heeft als gevolg van het gebruik van een geneesmiddel. Klachten die bij een allergische reactie op kunnen treden zijn: roodheid, zwelling, uitslag over gehele lichaam, jeuk. Voorbeelden hiervan zijn antibiotica en sommige ontstekingsremmers,zoals aspirine en ibuprofen.

Invulformulier Medicatiebeoordeling

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...