?>

Diagnostiek

Algemeen

Na het screenen op overbelasting van de mantelzorger wordt in kaart gebracht

   – Wat een mantelzorger aan zorg verleent, hoeveel tijd aan verschillende taken wordt besteed
   – Wat een mantelzorger als belastend ervaart
  – Wat volgens de mantelzorger zou helpen om de belasting te verminderen

Wie voert diagnostiek uit in 1e lijn?

De diagnostiek kan door verschillende hulpverleners worden uitgevoerd

 • Huisarts
 • Wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner ouderenzorg
 • WMO-consulent
 • Ouderenadviseur/ welzijnswerker

Wie voert diagnostiek uit in de 2e lijn?

 • Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde
 • Geriater

Afhankelijk van de uitkomsten van de diagnostiek en het verder doorpraten over de taken van de mantelzorger en de wensen van de mantelzorger wordt een interventieplan/plan van aanpak gemaakt.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...