?>

RISICOFACTOREN

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die de therapietrouw beïnvloeden:

Tabel 1: Factoren die therapietrouw beïnvloeden (bron: module therapietrouw, DGV)

Factor Voorbeeld
Therapie gerelateerd Duur van de behandeling
Mate van bijwerkingen
Effectiviteit van de behandeling
Aantal verschillende middelen
Gebruikersgemak
Patiënt gerelateerd Motivatie van de patiënt
Ziekte-inzicht
Kennis van ziekte en behandeling
Beleving van ziekte en behandeling
Cognitieve problemen (dementie, beginnende geheugenproblemen)
Problemen met tastzin en fijne motoriek (moeilijk openen van verpakking)
Conditie gerelateerd Ernst van de symptomen van de aandoening
Comorbiditeit
Mate van progressie van de aandoening
Gezondheidssysteem gerelateerd Tijd voor educatie van patiënten
Aandacht voor problemen bij inname medicatie en bijwerkingen
Samenwerking tussen arts en apotheker
Sociaaleconomisch Sociaaleconomische status van patiënt (van invloed op leefstijl, financiën, mogelijkheden)
Culturele omstandigheden en geloof
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...