?>

Diagnostiek in 1ste lijn

  • Stel vast wat de indicatie is voor een verblijfskatheter. Is er een duidelijke chronische aandoeningen aanwezig, die het gebruik van een katheter noodzakelijk maakt: denk aan neurologische aandoeningen of problemen met blaas, nieren en prostaat.
  • Voer verdere diagnostiek bestaande uit het afnemen van een urologische anamnese. Deze bestaat onder andere uit het uitvragen van de mictie: wat is de frequentie van de mictie, hoe vaak gaat een patient in de nacht naar het toilet, of de patient ’s nachts wel eens incontinent is (denk aan overloopincontinentie), wat de straalkracht is.
  • Laat patiënt gedurende 2 dagen een mictiedagboek bijhouden.
  • Bij mannen: neem de Internationale Prostaat Symptomen Score af (IPSS).
  • Rectaal toucher om grootte prostaat vast te stellen.
  • Nagaan of patient anticholinerge medicatie gebruikt: deze medicatie kan een acute blaasretentie veroorzaken.
  • Zo nodig laboratoriumonderzoek: kreatinine.
  • Wanneer een oudere incontinent is of loze aandrang aangeeft kan eenmalig een blaasscan worden uitgevoerd. Voor verdere informatie over incontinentie bij ouderen en uitvragen van incontinentie van ouderen, klik hier voor toolkit incontinentie.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...