?>

Financiering

WMO

Informatie, advies en ondersteuning van de oudere dan wel mantelzorger brengt voor de burger geen kosten met zich mee (wordt vergoedt vanuit de WMO).
Voor deelname aan trainingen kan wel een eigen bijdrage worden gevraagd.

Afhankelijk van de fase waarin de ouderenmishandeling zich bevindt, wordt er vaak een andere instantie ingeschakeld die het probleem gaat behandelen. Het is afhankelijk van de situatie welke instantie dit zal zijn.

Ontlasting van de mantelzorger via een CIZ-indicatie/AWBZ

Als het doorverwijzing naar een huisarts, eerstelijnspsycholoog of ergotherapeut (mantelzorger)  betreft, zal vergoeding vaak via de zorgverzekering verlopen.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...