?>

Referenties

Cattan, M., White, M., Bond, J. & Learmouth, A. (2005). ‘Preventing social isolation and loneliness among older people: A systematic review of health promotion interventions’. Ageing & Society, 25: 41-67.

De Jong Gierveld, J. & Tilburg, T., van (2007). Zicht op eenzaamheid: achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: Van Gorcum.

Findlay, R.A. (2003). ‘Interventions to reduce social isolation amongst older people: Where is the evidence?’. Ageing & Society, 23: 647-658.

Fokkema, T. & De Jong Gierveld, J. (2003). ‘Praktijk en wetenschap bundelen de krachten’. Geron, 5 (3):54-60.

Fokkema, C.M. & Tilburg, T.G., van (2007). ‘Zin en onzin van eenzaamheidsinterventies bij ouderen’. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38:185-203.

Fokkema, T. & Tilburg, T.G., van (2006). Aanpak van eenzaamheid: helpt het? Een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Den Haag: NIDI.

Puts, M.T., Shekary, N., Widdershoven, G., Heldens, J., Lips, P. & Deeg, D.J. (2007). ‘What does quality of life mean to older frail and non-frail community-dwelling adults in the Netherlands?’. Qual Life Res, 16:263-77.

Zouwe, N., van der (2005). Eenzame ouderen over de drempel. Een inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen in Zuid-Holland Noord. Leiden: GGD Hollands Midden.

GGD Amsterdam, Eindrapport Amsterdamse gezondheidsmonitor 2008, p63-67: http://www.gezond.amsterdam.nl/Wetenschappelijk-onderzoek/Amsterdamse-Gezondheidsmonitor

GGD Hart voor Brabant, Infokaart eenzaamheid, Ouderenenquête 2004: http://www.ggdkennisnet.nl/kennisnet/uploaddb/downl_object.asp?atoom=38510&VolgNr=379

GGD Gelre-IJssel, Rapportage Ouderenmonitor 2005, Factsheet Eenzaamheid bij Ouderen: http://www.ggdgelreijssel.nl/client/1/default.asp?websiteid=1&contentid=1653&pagetitle=Monitor_ouderen

GGD Hollands Midden, Gezondheidsenquête 65+ 2005, Factsheet 3 Psychische gezondheid: http://www.ggdhm.nl/GetDocument.ashx?Source=documentoverview&DocumentID=9756&rnd=634027870923492538

GGD Hollands Noorden, Ouderenenquête Kop van Noord-Holland 2006, p42-43: http://www.ggdhollandsnoorden.nl/GetDocument.ashx?Source=documentoverview&DocumentID=3589

GGD Hollands Noorden, Ouderenenquête West-Friesland 2004, p81-86: http://www.ggdhollandsnoorden.nl/GetDocument.ashx?Source=documentoverview&DocumentID=3574

Verder lezen?

Werkboek eenzaamheid ouderen: www.kenniscentrum-ouderen.nl

Verkenning eenzaamheidsinterventies bij ouderen: Zie Definitief rapport Eenzaamheid verkenning.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...