?>

Doel

1. Slikproblemen herkennen, want de gevolgen van slikstoornissen zijn groot. Slikstoornissen kunnen levensbedreigend zijn.
2. Het voorkomen van complicaties als ondervoeding, dehydratie, aspiratie, ademhalingsinsufficiëntie en/of een pneumonie. De gevolgen van slikstoornissen zijn groot. Slikstoornissen kunnen levensbedreigend zijn.
3. Onderlinge verantwoordelijkheden goed op elkaar afstemmen. Slikstoornissen zijn een multidisciplinair probleem. Om de zorg voor patiënten met slikproblemen adequaat te kunnen organiseren werken verpleegkundigen, artsen, logopedisten en diëtisten nauw samen. Door een gezamenlijke aanpak is betere kwaliteit van zorg voor de patiënten met een slikprobleem mogelijk. (Hinchey, Shephard, Furie 2005)
4. De mogelijkheden en de beperkingen van de screening op slikstoornissen toelichten en de mogelijke interventies – afhankelijk van de setting waarin de patiënt zich bevindt.

Direct naar: Toolkit slikproblemen 

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...