?>

ACHTERGROND

De medicatieanamnese gaat uit van de NHG praktijkwijzer ouderenzorg en wordt bij alle oudere patiënten afgenomen.

De medicatieanamnese wordt gevolgd door een beslisboom, waarbij mogelijke problemen met medicatie en mogelijke acties in kaart gebracht zijn.

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...