?>

Diagnostiek in de 2e lijn

De evaluatie van het val-en fractuurrisico in de 2e lijn door zaalarts, afdelingsverpleegkundige, geriater, geriatrieverpleegkundige en fysiotherapeut bestaat uit:
  1. Algemene anamnese;
  2. Algemeen lichamelijk onderzoek;
  3. Anamnese naar risicofactoren voor vallen;
  4. Onderzoek mobiliteit.

Tabel anamnese naar risico factoren voor vallen

Risicofactor Verdere diagnostiek
Mobiliteit Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? (neem over uit CGA)
Ervaart u problemen met lopen?
Gebruik psychofarmaca Neem medicatieanamnese af
Gebruikt patiënt benzodiazepines, antidepressiva, sedativa, antipsychotica?
Lange opnameduur Is opnameduur naar verwachting langer dan 20 dagen?
Visusstoornis Heeft patiënt ondanks gebruik van bril, moeite met zien? (neem over uit CGA)
Gehoorstoornis Heeft patiënt ondanks gebruik van gehoorapparaat, moeite met horen? (neem over uit het CGA)
Verwardheid/delier Neem de score van de CAM over uit het CGA
Indien patiënt nu geen delier heeft: heeft hij/zij eerder een delier meegemaakt?
Cognitieve stoornis Neem de score op de MMSE over uit het CGA
Frequent toiletbezoek Hoe vaak gaat patiënt dagelijks naar toilet? Noteer frequentie
Ziekten van hart- en vaatstelsel Heeft patiënt ziekte van hart- en/of vaatstelsel?
Is patiënt bekend met orthostatische hypotensie?
Ziekte van Parkinson Heeft patiënt de ziekte van Parkinson? Neem over uit HIS
Vrouwelijk geslacht Is de patiënt vrouw? Zo ja dan heeft zij een verhoogd risico op vallen


 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...