?>

Screening

Het vaststellen van eenzaamheid is niet gemakkelijk daar het om een persoonlijke beleving gaat van de oudere. Het stellen van directe vragen over eenzaamheid aan een persoon wordt sporadisch toegepast vanwege de nadelen daarvan. Mensen geven niet snel graag toe dat ze eenzaam zijn vanwege het taboe dat er rust op het begrip eenzaamheid.

De beste aanpak voor het vaststellen van eenzaamheid lijkt momenteel het gebruik van de eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985). Deze schaal is uitgebreid gevalideerd voor wetenschappelijk onderzoek naar eenzaamheid.

De schaal van De Jong Gierveld kan als een valide meetinstrument beschouwd worden die zowel de sociale als emotionele eenzaamheid aangeeft en samenhangt met partnerstatus, netwerkomvang, ontvangen van steun (De Jong Gierveld, Tilburg, 2007).

De individuele toepasbaarheid ervan is niet voldoende uitgetest. De schaal bestaat uit elf vragen waarin het woord eenzaamheid niet genoemd wordt.anpak

De eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985) bestaat uit de volgende vragen:

1. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan (s)
2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin  (e)
3. Ik ervaar een leegte om mij heen (e)
4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen (s)
5. Ik mis gezelligheid om me heen  (s)
6. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt (e)
7. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen (s)
8. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel (s)
9. Ik mis mensen om me heen (e)
10. Vaak voel ik me in de steek gelaten (e)
11. Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht (s)

 

De antwoordcategorieën lopen uiteen van Ja! Tot nee! (5). Na verwerking van de score volgt een totaalscore van 0 (niet eenzaam) tot 11 (zeer eenzaam). Ook kan er een score berekend worden voor sociale (s) en emotionele (e) eenzaamheid.

Voor meer informatie en de handleiding van de Jong Gierveldschaal, klik hier

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...