?>

Prevalentie

In Nederland hebben 5,6% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder te maken (gehad) met ouderenmishandeling. Het aantal meldingen ouderenmishandeling is in 2008 met 81% toegenomen in vergelijking met 2007. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van ouderenmishandeling dan mannen.

De gemiddelde leeftijd van de oudere die met mishandeling te maken krijgt is als volgt verdeeld:

Leeftijd Percentage
65 – 69 jaar 22,0 %
70 – 79 jaar 40,0 %
80 – 89 jaar 25,0 %
≥ 90 jaar   8,0 %

De plegers van mishandeling zijn kinderen of kleinkinderen (42%), de (ex)partner (39%), bekenden of buren (11%), andere familieleden (5%) of professionals (3%).

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...