?>

Screening in de 1ste lijn

De eerste vraag die aan de patiënt wordt gesteld is:

Heeft u doorligplekken/wonden?

Indien het antwoord ja is, zal een risicoscorelijst worden afgenomen en verder diagnostiek worden verricht.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...