?>

Diagnostiek in de 1ste lijn

De evaluatie van het val-en fractuurrisico in de 1e lijn door huisarts, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde bestaat uit:
  1. Algemene anamnese;
  2. Algemeen lichamelijk onderzoek;
  3. Anamnese risicofactoren vallen;
  4. Onderzoek mobiliteit;
  5. Onderzoek woning op valgevaar met behulp van checklist.

Zie ook de checklist veiligheid in en om het huis om het risico op vallen in en om de woning te verkleinen.
Tabel anamnese risicofactoren voor vallen

Risicofactor Verdere diagnostiek Noteer aanwezigheid risicofactor of score op vragenlijst
Mobiliteit Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? (neem over uit CGA)

 

 
Gebruik psychofarmaca Gebruikt patiënt benzodiazepines, antidepressiva, sedativa, antipsychotica?  
Polyfarmacie Gebruikt patiënt 5 of meer verschillende soorten medicatie? (neem over uit medicatieanamnese in CGA)  
Beperkingen in ADL Neem de score op de Katz-ADL index over uit het CGA  
Lichamelijke activiteit Noteer hoeveel de patiënt beweegt per dag                   minuten
Visusstoornis Heeft patiënt ondanks gebruik van bril, moeite met zien? (neem over uit CGA)  
Urine-incontinentie Is patiënt incontinent voor urine of ontlasting? (neem over uit CGA)  
Depressieve symptomen Neem de score op de GDS-2 over uit het CGA  
Cognitieve stoornis Neem de score op de MMSE over uit het CGA  
Gewrichtsaandoening Heeft de patiënt reumatoide of artrose? Neem over uit HIS  
Ziekte van Parkinson Heeft patiënt de ziekte van Parkinson? Neem over uit HIS  
Vrouwelijk geslacht Is de patiënt vrouw? Zo ja dan heeft zij een verhoogd risico op vallen  
Leeftijd Noteer leeftijd van de patiënt  


 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...