?>

Diagnostiek in 2e lijn

  • Bij verdenking op slaapapnoesyndroom kan in een slaapcentrum een polysomnografie worden uitgevoerd. Zie hiervoor de richtlijn diagnostiek en behandeling (m.n. pag. 23).
  • Bij ernstige slaapstoornissen valt cognitieve gedragstherapie te overwegen (13).

Conclusie

  • Slaapstoornissen komen veel voor bij ouderen en het is belangrijk ze te diagnosticeren omdat ze grote gevolgen kunnen hebben.
  • Bij ouderen is de slaapfysiologie anders.
  • Slaapmiddelen zijn een tijdelijke oplossing.
  • Er is zelden aanvullende diagnostiek nodig.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...