?>

Diagnostiek in 2e lijn

  • Stel vast wat de indicatie is voor een verblijfskatheter. Welke acute situatie of chronische aandoening maakt dat een verblijfskatheter noodzakelijk is.
  • Indien de katheter bij opname geplaatst is, evalueer dan kritisch of de katheter nog steeds nodig is.
  • Zo nodig kan een blaasscan worden uitgevoerd om te zien of er een retentie aanwezig is in de blaas.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...