?>

Risicofactoren

Belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een angststoornis:
  • Angststoornissen in de familie (genetische kwetsbaarheid);
  • Angststoornissen in de voorgeschiedenis;
  • Depressie;
  • Afhankelijkheid van alcohol, drugs of benzodiazepinen;
  • Lichamelijke handicaps (angst voor vallen, incontinentie of schaamte);
  • Vrouwelijk geslacht;
  • Beginnende cognitieve stoornissen;
  • Gebrek aan of verlies van sociale contacten;
  • Traumatische ervaringen (PTSS);
  • Bepaalde medicatie: systemische corticostero├»den, opiaten, benzodiazepinen.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...