?>

Richtlijnen en referenties

Wat kunnen ouderen zelf doen ter voorkoming van ouderenmishandeling

 1. Bewustwording:
  • toelichting op het fenomeen ouderenmishandeling
  • inzicht geven in oorzaken ouderenmishandeling
  • inzicht geven in consequenties van bepaald gedrag
  • aangeven waar verantwoordelijkheden liggen en tot hoe ver deze gaan.
  • schetsen van optimaal leefgebied (voldoende hh hulp, sociale contacten, lucht voor mantelzorger, financiële buffers etc) waardoor witte vlekken (risicogebieden) duidelijk worden.
 2. Besef van eigen regie.
 3. Stimuleren van eigen kracht.
 4. Bevordering van mondigheid.
 5. Bewustwording ten aanzien van noodzaak mantelzorg ondersteuning.
 6. Leren niet in afhankelijkheidsrelaties te belanden / afhankelijkheid spreiden over meerdere personen of instanties.
 7. Fysiek en mentaal actief blijven!

Websites en Links:

Comijs, H.C., Jonker, C., Pot, A.M. & Smit, J.H. (1996). Agressie tegen en benadeling van ouderen. Een onderzoek naar ouderenmishandeling. EMGO/instituut, VUmc.

Vink, R. & Bavel, M., van (2007). Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling. Werkdocument juni 2007. Utrecht: Movisie.

Protocol:

www.protocolouderenmishandeling.nl

www.preventelderabuse.eu.

Movisie

www.movisie.nl/123575/def/home/ouderenmishandeling

Factsheet ouderenmishandeling

Factsheet ontspoorde zorg

Factsheet financieel misbruik

Cursus signaleren Movisie

www.movievisie/Cursus huiselijk en seksueel geweld


Internetcursus voor mantelzorgers dementerenden:

www.gezondvgz.nl/

Trimbos: cursus voor mantelzorger:

www.trimbos.nl

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...