?>

Screenen in 2e lijn

Achtergrond
Aanpak

De volgende screeningsvragen worden gesteld om te bepalen of iemand mobiliteitsbeperkingen heeft:

 1. Kunt u binnenshuis lopen?
  1. Zonder moeite
  2. Met enige moeite
  3. Met veel moeite
  4. Enkel met hulp van iemand anders
  5. Niet mogelijk

Indien antwoord a of b, dan ook de volgende vragen stellen

2.   Kunt u 5 minuten buiten lopen?

  1. Zonder moeite
  2. Met enige moeite
  3. Met veel moeite
  4. Enkel met hulp van iemand anders
  5. Niet mogelijk

3.  Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen?

  1. Ja
  2. Nee

Zo ja, wat voor hulpmiddel? ____________________________________

Indien de persoon ervaart moeite te hebben met binnenshuis lopen is er sprake van een ernstige mobiliteitsbeperking. Er kan dan overwogen worden om door te verwijzen naar een ergotherapeut om te leren omgaan met deze beperkingen.

Personen die moeite ervaren bij het lopen buitenshuis zijn een geschikte doelgroep voor interventie ter verbetering van de mobiliteit. Bij deze groep is verwijzing naar een fysiotherapeut mogelijk zinvol voor verdere diagnostiek en eventueel interventie.

Indien de mobiliteitsbeperking duidelijk samenhangt met een ziekte of aandoening, is het zinvol de huisarts in te schakelen. Indien de mobiliteitsbeperking mogelijk het gevolg is van een beperkte visus, kan ook de opticien worden ingeschakeld.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...