?>

Diagnostiek in 1ste lijn

De diagnostiek vindt plaats op grond van anamnese. Overig onderzoek vindt plaats als er gedacht wordt aan een onderliggende somatische of psychische oorzaak van de slaapstoornis.

Bij verdenking op een slaapapnoesyndroom of narcolepsie is een heteroanamnese zinvol, maar dit komt weinig voor bij ouderen. Bij Restless Legs Syndrome moet het Hb en Ferritine worden gecontroleerd om ijzerdeficiëntie uit te sluiten (9).

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...