?>

DEFINITIE

Duizeligheidklachten worden door oudere patiënten zeer verschillend omschreven. Door de vele verschillende onderliggende individuele sensaties, bestaat er geen echte definitie van duizeligheid. Het is een niet-specifieke term die veel door patiënten wordt gebruikt en verschillende symptomen omvat. De klachten behelzen onder andere vertigo, presyncope en disequilibrium. Duizeligheid kan omschreven worden als een sensatie die het gevolg is van onjuiste of ontbrekende informatie van de feitelijke positie van het hoofd en het lichaam in de ruimte.2 Een aantal begrippen spelen een grote rol rond de klacht duizeligheid. Om duizeligheid goed te kunnen begrijpen, dienen deze begrippen verduidelijkt te worden.2

  • Vertigo of draaiduizeligheid: de sensatie dat de wereld om iemand heen draait, of de sensatie dat men zelf draait.
  • Presyncopaal gevoel: duizeligheid, lichthoofdigheid, zwart worden voor de ogen en andere sensaties die veroorzaakt worden door een tekortschietende cerebrale bloeddoorstroming.
  • Multisensorisch disequilibrium: een gevoel van onzekerheid of duizeligheid veroorzaakt door tekortschieten van een of meer zintuiglijke informatiebronnen die normaliter betrokken zijn bij het reguleren van een normale balans en houding. Zintuiglijke informatiebronnen die tekortschieten zijn propriocepsis, vitale of gnostische perceptie in de huid, evenwichtorgaan en/of gezichtsvermogen.

Duizeligheid kan grote gevolgen hebben op het dagelijks leven van een patiënt. Het kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst, instabiliteit, sociale isolatie, een verhoogde kans op vallen en verminderde mobiliteit.2

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...