?>

Screenen in 1ste lijn

Achtergrond en overwegingen bij screenen op mobiliteit
Aanpak

De volgende screeningsvragen worden gesteld om te bepalen of iemand mobiliteitsbeperkingen heeft:

 1. Kunt u 5 minuten buiten lopen?
  1. Zonder moeite
  2. Met enige moeite
  3. Met veel moeite
  4. Enkel met hulp van iemand anders
  5. Niet mogelijk
 2. Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen?
  1. Ja
  2. Nee

Zo ja, wat voor hulpmiddel? ____________________________________

Indien de persoon moeite heeft met buiten lopen of een hulpmiddel gebruikt bij het lopen kan overwogen worden verdere diagnostiek uit te voeren.

Indien de mobiliteitsbeperking duidelijk samenhangt met een ziekte of aandoening, is het zinvol de huisarts in te schakelen. Indien de mobiliteitsbeperking mogelijk het gevolg is van een beperkte visus, kan ook de opticien worden ingeschakeld.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...