?>

Richtlijnen

Richtlijn “Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers”

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis: het EDOMAH-programma: uitgever BSL.

TRIMBOS: methodiek voor systematische opsporing en preventieve ondersteuning van mantelzorgers (POM). De methodiek zorgt er voor dat niet gewacht wordt tot de (overbelaste) mantelzorger zich zelf meldt, maar dat de zorginstelling initiatief neemt om met de mantelzorger in gesprek te komen.
http://www.movisiedatabase.nl/uploads/Methodebeschrijving%20Preventieve%20ondersteuning%20mantelzorg.pdf

De zorgverlener en de mantelzorger voeren een gesprek waarin door de zorginstelling wordt aangegeven wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn voor de mantelzorger. POM is alleen verkrijgbaar in combinatie met een training. Hier vindt u meer informatie over deze methodiek

NGH-standaarden en handreikingen (verwerkt in richtlijnen CVA, Dementie, ALS etc)

Visser-Meily A, Van Heugten C, redactie. Zorg voor de mantelzorg: Richtlijnen en aanbevelingen voor de begeleiding van naasten getroffen door een beroerte. Den Haag,
Nederlandse Hartstichting, 2004. Zie ook http:www.hartstichting.nl.

Handreiking ‘Zwaarbelaste mantelzorgers 1-op-1 ondersteunen’ van Mezzo. Klik hier voor het document beschikbaar voor steunpunten mantelzorg.

 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...