?>

Doel

  1. Herkenning delirium;
  2. Opsporen en behandelen van de somatische oorzaak;
  3. Medicamenteuze behandeling van de symptomen van het delirium;
  4. Niet-medicamenteuze behandeling, zoals verpleegkundige interventies;
  5. Voorkomen complicaties.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...