?>

Risicofactoren

Vallen bij ouderen kan door meerdere intrinsieke (persoonsgerelateerde) en extrinsieke (omgevingsgerelateerde) risicofactoren worden bepaald. Verschillende risicofactoren kunnen gelijktijdig een rol spelen en vaak wordt een val veroorzaakt door een samenspel van meerdere factoren.

Risicofactoren voor vallen bij zelfstandig wonende ouderen
Risicofactor Niveau van bewijsvoering
Mobiliteitsstoornissen 1
Eerder gevallen 2
Psychofarmaca 2
Moeite met activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 3
Lichamelijke activiteit 3
Gewrichtsaandoeningen 3
Visusstoornissen 3
Urine-incontinentie 3
Ziekte van Parkinson 3
Duizeligheid 3
Polyfarmacie 4
Leeftijd 4
Vrouwelijk geslacht 4
Depressieve symptomen 4
Cognitieve stoornissen 4
Risicofactoren voor vallen in het ziekenhuis
Risicofactor Niveau van bewijsvoering
Eerder gevallen 1
Mobiliteitsstoornissen 1
Lange opnameduur 1
Ziekten van hartvaatstelsel 1
Verwardheid 1
Psychofarmaca 1
Cognitieve stoornissen 2
Visusstoornissen 3
Gehoorstoornissen 3
Ziekte van Parkinson 3
Geslacht 4
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...