?>

Oorzaken

Algemene oorzaken van stijging in het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers

 • De stijging van het aantal overbelaste mantelzorgers hangt deels samen met de toenemende nadruk van het overheidsbeleid op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.
 • Bovendien is er sprake van extramuralisering: steeds meer mensen met intensievere hulp worden thuis verzorgd. Dit legt een grotere druk op mantelzorgers.

Kenmerken van mantelzorgers (Duijnstee, 1994):

– Mantelzorgers zijn vaak huisgenoten of partners van de hulpbehoevende.

 • Ze zijn vaak tussen de 35 en 65 jaar oud.
 • Ze zijn vaker vrouw dan man.
 • Ze hebben vaak geen betaald werk.
 • Ze hebben een uitgesproken levensovertuiging.
 • Ze wonen dicht bij de hulpbehoevende indien deze niet inwonend is.
 • Verder blijkt uit de literatuur dat mantelzorgers vergeleken met de hele populatie een lagere opleiding hebben.

Kenmerken van mantelzorgers die overbelast raken

 • Opmerkelijk is dat een hoge belasting vooral wordt ervaren door mantelzorgers die hulp bieden aan familieleden in de eerste graad, zoals ouders, kinderen, broers of zussen (62%).
 • Degenen die willen dat de hulpbehoevende thuis blijft wonen, lopen eveneens een groter risico dat ze overbelast raken. Van deze helpers ervaart 39% een (zeer) hoge belasting en binnen deze groep zijn dat vooral de mantelzorgers van partners en eerstegraads familieleden.
 • Ten slotte ervaren mensen die hun hulpbehoevende partner verzorgen omdat zij hun relatie met deze persoon willen verbeteren, een hoge of zeer hoge belasting (71%). Hierbij moet men in het bijzonder denken aan het vermijden van conflicten met de hulpbehoevende. De helpende partners bij wie dit hulpmotief een grote rol speelt, zitten voor een belangrijk deel in de categorie over- en zwaar belasten. (SCP, 2009).
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...